Blog

Vijesti, inspiracija i savjeti

Šta je SQL i gdje se sve može primjeniti?

Šta je SQL i gdje se sve može primjeniti?

09.10.2018 Vladimir Corda

SQL (Structured Query Language) je programski jezik namijenjen za rad sa bazama podataka. Koristi se za kreiranje, izmjenu i pretraživanje konkretnih podataka – ovi podaci su obično organizovani u vidu tabela. Svaka tabela sadrži svoje podatke i svrha SQL-a je da pronađe i izmjeni informacije na način koji želimo.

SQL je relativno lagan jezik za naučiti. Gotovo svakoj kompaniji je potrebna osoba sa znanjem SQL-a. U 2015. godini, više od 50 hiljada radnih mjesta je zahtijevalo poznavanje SQL jezika.

Kome je potrebno znanje SQL jezika?

  • Programerima,
  • Administratorima baza podataka,
  • Analitičarima,
  • Planerima,
  • Menadžerima,
  • Drugim profesijama koje se bave analizom i pripremom poslovnih podataka (npr. zanimanja u oblastima marketinga, prodaje, zapošljavanja itd.).

Zašto mi je potrebno znanje SQL jezika?

INTEGRACIJA I PREZENTACIJA PODATAKA

Pretraga podataka u Excel tabelama može da oduzme mnogo vremena. Pivot tabele funkcionišu sve dok radimo samo sa jednom ili dvije tabele. Ukoliko nam je potrebna napredna integracija podataka, SQL nudi prava rješenja.

OPTIMIZACIJA RADA

Mjerimo mnogo toga i ručno analiziramo podatke. Poznavanje SQL-a i planiranja baza podataka može da nam pomogne da pronađemo rješenja kojima će se postići optimizacija poslovanja.

IZVJEŠTAJI I ANALIZA

U velikom broju slučajeva, analiza izvještaja oduzima mnogo vremena. Trčite na sastanak, štampate tabele i podvlačite važne podatke. SQL omogućava da odredite koji podaci su vam važni, gdje da ih pronađete i na kom mjestu, i na koji način da ih prikažete.

RAZUMIJEVANJE SQL UPITA

U kompanijama, obično neko iz tehničkog tima pripremi SQL upite za analitičara, koji preuzmu bazu podataka za potrebe sastavljanja izvještaja. Međutim, većina analitičara ne razumije logiku iza SQL upita tako da ih samo prekopiraju. Uz poznavanje SQL jezika, analitičari bi mogli sastaviti svoje SQL upite za pretragu baze podataka čineći je efikasnijom i fleksibilnijom.

Prijavi se na naš newsletter!