Naši kursevi

Odaberi vještinu koju želiš naučiti

UVOD U SQL I BAZE PODATAKA

Banja Luka 10.12.2019 - 24.12.2019

Svaka web i mobilna aplikacija, kao i svaki program koji upravlja i pohranjuje podatke treba bazu podataka. Znanje o tome kako planirati bazu podataka jedna je od najvažnijih vještina prilikom izrade novog informatičkog proizvoda. Većina računarskih programa, web stranica i mobilnih aplikacija upotrebljava baze podataka za sigurnu pohranu podataka.

Tokom ovog kursa naučićeš kako pravilno dizajnirati plan baze podataka te kako upotrebljavati SQL za izradu i upravljanje bazama podataka.

course session

Šta ću naučiti?

 • Šta su baze podataka, koje vrste baza podataka postoje i zašto ih upotrebljavamo
 • Koji su razlozi za i protiv upotrebe baze podataka
 • Definisati ključne elemente poslovnog procesa te prepoznati tablice i podatke u njemu
 • Izraditi šemu baze podataka i odnosa među tabelama
 • Planirati/dizajnirati bazu podataka
 • Za šta se sve upotrebljava SQL: pisanje, čitanje, spajanje podataka, ažuriranje, brisanje i sve ostale načine za upravljanje podacima pomoću SQL-a.

Svaki učesnik će tokom kursa izraditi planove za 10 različitih baza podataka i razviti ih pomoću naredbi SQL-a. Kroz te ćeš primjere naučiti kako pravilno planirati bazu podataka i moći ćeš odmah upotrijebiti to znanje u svojim IT projektima!

Datumi

Kurs traje 3 sedmice.

 • predavanje: Uvod u SQL (prve SQL naredbe i tvoj prvi plan za bazu podataka)
 • predavanje: Tabele i odnosi među njima (jedan-prema-jedan, jedan-prema-više)
 • predavanje: Planiranje baze podataka, 1. dio (jednostavne baze podataka)
 • predavanje: Planiranje baze podataka, 2. dio (složenije baze podataka)
 • predavanje: Izrada baze podataka pomoću SQL-a i dodavanje podataka
 • predavanje: Posljednja lekcija i savjeti nakon kursa
course session

Predznanje

Kurs je prikladan za potpune početnike pa predznanje nije potrebno. Vrlo je koristan i za osobe koje su već koristile baze podataka, ali smatraju da njihovo znanje o planiranju baza podataka i razumijevanje SQL naredbi nije dovoljno dobro.

Što trebam imati sa sobom?

Svaki učesnik mora nositi laptop i punjač.

Cijena

Ako se prijaviš dovoljno brzo, možeš platiti cijenu za rane prijave (Early bird) koja iznosi 199,00 KM. Nakon isteka roka za rane prijave cijena će iznositi 249,00 KM.

course session

Nakon kursa

Sa znanjem SQL-a možeš postati analitičar/ka baza podataka, ali čak i ako ne planiraš postati analitičar/ka, ovo je znanje:

 • korisno svakom programeru jer se u većini aplikacija i računarskih programa upotrebljavaju baze podataka za pohranu podataka
 • dobro za opšte razumjevanje svijeta informatike
 • korisno za sticanje dubljeg uvida u rad sa podacima i tabelama
 • dobro za poboljšanje tvojih analitičkih vještina, kao i vještina planiranja, koje su takođe korisne van svijeta SQL-a.

Cijene

Cijena kursa* Opis Datum dospijeća
199.0 BAM Rana prijava Cijena vrijedi do 09.12.2019
249.0 BAM Puna cijena Cijena vrijedi do 10.12.2019

* Sve cijene uključuju PDV.


Prijavi se na listu čekanja

Prijavi se na naš newsletter!