Naši kursevi

Odaberi vještinu koju želiš naučiti

UVOD U SQL I BAZE PODATAKA

Izrada i planiranje baza podataka jedna je od najvažnijih vještina u razvoju informatičkih proizvoda. Prijavi se i nauči je!

Svaka web i mobilna aplikacija, kao i svaki program koji upravlja i pohranjuje podatke treba bazu podataka. Znanje o tome kako planirati bazu podataka jedna je od najvažnijih vještina prilikom izrade novog informatičkog proizvoda. Većina računarskih programa, web stranica i mobilnih aplikacija upotrebljava baze podataka za sigurnu pohranu podataka.

Tokom ovog kursa naučićeš kako pravilno dizajnirati plan baze podataka te kako upotrebljavati SQL za izradu i upravljanje bazama podataka.

course session

Šta ću naučiti?

 • Šta su baze podataka, koje vrste baza podataka postoje i zašto ih upotrebljavamo
 • Koji su razlozi za i protiv upotrebe baze podataka
 • Definisati ključne elemente poslovnog procesa te prepoznati tablice i podatke u njemu
 • Izraditi šemu baze podataka i odnosa među tabelama
 • Planirati/dizajnirati bazu podataka
 • Za šta se sve upotrebljava SQL: pisanje, čitanje, spajanje podataka, ažuriranje, brisanje i sve ostale načine za upravljanje podacima pomoću SQL-a.

Svaki učesnik će tokom kursa izraditi planove za 10 različitih baza podataka i razviti ih pomoću naredbi SQL-a. Kroz te ćeš primjere naučiti kako pravilno planirati bazu podataka i moći ćeš odmah upotrijebiti to znanje u svojim IT projektima!

Datumi

Kurs traje 3 sedmice.

 • predavanje: Uvod u SQL (prve SQL naredbe i tvoj prvi plan za bazu podataka)
 • predavanje: Tabele i odnosi među njima (jedan-prema-jedan, jedan-prema-više)
 • predavanje: Planiranje baze podataka, 1. dio (jednostavne baze podataka)
 • predavanje: Planiranje baze podataka, 2. dio (složenije baze podataka)
 • predavanje: Izrada baze podataka pomoću SQL-a i dodavanje podataka
 • predavanje: Posljednja lekcija i savjeti nakon kursa
course session

Predznanje

Kurs je prikladan za potpune početnike pa predznanje nije potrebno. Vrlo je koristan i za osobe koje su već koristile baze podataka, ali smatraju da njihovo znanje o planiranju baza podataka i razumijevanje SQL naredbi nije dovoljno dobro.

Što trebam imati sa sobom?

Svaki učesnik mora nositi laptop i punjač.

course session

Nakon kursa

Sa znanjem SQL-a možeš postati analitičar/ka baza podataka, ali čak i ako ne planiraš postati analitičar/ka, ovo je znanje:

 • korisno svakom programeru jer se u većini aplikacija i računarskih programa upotrebljavaju baze podataka za pohranu podataka
 • dobro za opšte razumjevanje svijeta informatike
 • korisno za sticanje dubljeg uvida u rad sa podacima i tabelama
 • dobro za poboljšanje tvojih analitičkih vještina, kao i vještina planiranja, koje su takođe korisne van svijeta SQL-a.

Prijavi se na listu čekanja

Prijavi se na naš newsletter!